استفاده از کاغذ سنگی در صنعت به دلیل ویژگی های مطلوبی که دارد، رو به افزایش است.

کاغذ سنگی در صنعت تولید دستمال کاغذی استفاده نمی شود زیرا جذب آب ندارد.

نوشته‌ها

برچسب کاغذ سنگی چیست؟، stonepaper

برچسب کاغذ سنگی چیست؟

برچسب کاغذ سنگی چیست؟ برچسب کاغذ سنگی همان برچسب های کاغذی هستند که برای تولیدشان به جای استفاده از کاغذ های سلولزی، pvc، pe و pp از کاغذی به نام کاغذ سنگی که تنها با استفاده از پودر سنگ آهک و برخی مواد افزودنی دیگر تولید می شود، بهره می برند…