کاربرد کاغذ سنگ در کلیه صنایع استفاده کننده از کاغذ، مقوا و نایلون می باشد.

کاربرد کاغذ سنگ در صنعت با مشخص شدن ویژگی های آن با افزایش چشم گیری مواجه است.

نوشته‌ها

فرمول مواد اولیه در ساخت کاغذ سنگی، stonepaper

فرمول مواد اولیه در ساخت کاغذ سنگی

فرمول مواد اولیه در ساخت کاغذ سنگی مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت کاغذ از سنگ‌ آهک با فرمول خاص و ویژه ای با هم ترکیب شده و این فرمول در کشورهای مختلف، با وجود مشابه بودن در کلیات در برخی موارد جزیی با هم دیگر متفاوت هستند. برای اینکه بتوان با…