فرمولی که برای تولید کاغذ سنگی در ایران مورد استفاده قرار می گیرد کاملا بومی می باشد.

مواد اولیه ای که در فرمول کاغذ سنگی کشور ها وجود دارد یکسان است اما درصد ترکیب آن متفاوت است.

نوشته‌ها

فرمول مواد اولیه در ساخت کاغذ سنگی، stonepaper

فرمول مواد اولیه در ساخت کاغذ سنگی

فرمول مواد اولیه در ساخت کاغذ سنگی مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت کاغذ از سنگ‌ آهک با فرمول خاص و ویژه ای با هم ترکیب شده و این فرمول در کشورهای مختلف، با وجود مشابه بودن در کلیات در برخی موارد جزیی با هم دیگر متفاوت هستند. برای اینکه بتوان با…