شرایط اخذ نمایندگی فروش محصولات مجتمع کاغذ سنگی یزد

الف) شرایط عمومی متقاضی

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- نداشتن سوء سابقه کیفری بنا به تصدیق مراجع ذیصلاح

3- عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تصدیق مراجع قانونی

4- دارا بودن گواهی پایان خدمت سربازی و یا معافیت دائم برای آقایان

5- داشتن حداقل 25 سال و حداكثر 55 سال سن

6- اقامت دائم در محل مورد تقاضا

7- شایستگی، حسن شهرت و شرایط مناسب اجتماعی

8- داشتن تجربه کافی در زمینه فروش کاغذ، مقوا و محصولات مرتبط

ب) امکانات مورد نیاز متقاضی

1- در اختیار داشتن دفتر کاری یا فروشگاه مناسب و مورد تایید

2- داشتن انبار مناسب برای نگهداری از محصولات در شهر مورد تقاضا

3- سند شش دانگ یا اجاره نامه محضری ۲ ساله از دفتر یا فروشگاه و انبار

4- داشتن جواز کسب و یا گواهی تاسیس شرکت

5- داشتن سرمایه مناسب جهت خرید محصولات به میزان حدنصاب تعیین شده برای شهر مورد تقاضا

6- توانایی پاسخ گویی به تمامی مشتریان منطقه مورد تقاضا 

ج) مدارک مورد نیاز متقاضی

1- تکمیل فرم درخواست نمایندگی

2- کپی تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی و جواز کسب مرتبط برای اشخاص حقیقی و کپی اساسنامه، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی بهمراه کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل

3- كپی سند مالكیت ملك مورد تقاضا یا اجاره نامه 5 ساله

4- کپی آخرین مدرك تحصیلی

5- كپی كارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم برای آقایان

6- چهار قطعه عكس 4*3 یكسان از شخص متقاضی كه در سال جاری گرفته شده باشد

7- تعداد چند قطعه عكس واضح و مشخص از امكانات و محل مورد تقاضا از زوایای مختلف

8- نقشه شهر مورد نظر و مشخص نمودن موقعیت مكان مورد تقاضا روی آن

9- گردش مالی حساب بانكی متقاضی در 6 ماه اخیر (شامل جمع بدهکار، جمع بستانکار، مانده حساب، معدل حساب، مسدودی) و…

10- ارائه چک تضمین و ضمانت نامه بانکی به میزان تعیین شده توسط شرکت

11- گواهی عدم چک برگشتی

د) توضیحات

1- امتیاز نمایندگی فقط به یك نفر شخص حقیقی یا حقوقی اعطاء خواهد شد

2- وثیقه سپاری به ارزش حداقل پنج میلیارد ریال (معادل 500 میلیون تومان) در رهن شرکت پس از موافقت اعطای نمایندگی و پیش از عقد قرارداد الزامی می باشد

3- درصورت تأیید اولیه درخواست و مدارك ارسالی، از محل و امكانات معرفی شده بازدید بعمل خواهد آمد

4- تشكیل پرونده و بازدید كارشناسان از محل و امكانات متقاضی به معنای اعطای امتیاز نبوده و شركت در پذیرش یا رد تقاضا مختار خواهد بود

5- ارائه اصل مدارك مورد نیاز به شركت جهت تنظیم قرارداد الزامی است كه پس از رؤیت و تطبیق با كپی عودت داده میشود

6- در صورت نداشتن شرایط فوق درخواست متقاضی قابل بررسی نبوده و هیچگونه پاسخی داده نخواهد شد

7- قبول درخواست تعهدی جهت ارائه مجوز نمایندگی نخواهد بود

8- در صورت احراز خلاف اظهارات ارائه شده، شرکت می تواند امتیاز نمایندگی را در هر مرحله لغو و متقاضی بایستی ضرر و زیان وارد شده به شرکت را جبران نماید

9- خواهان نمایندگی باید حداقل فروش (که به میزان حوزه فعالیت مشخص می گردد) از محصولات شرکت در ماه را داشته باشد تا واجد شرایط بررسی جهت اخذ نمایندگی گردد

10- فعالیت در راستای حفظ منافع و لوگوی شرکت و داشتن حداکثر کوشش برای تامین رضایت مشتریان