شرایط اخذ نمایندگی فروش محصولات مجتمع کاغذ سنگی یزد

الف) شرایط عمومی متقاضی

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- نداشتن سوء سابقه کیفری بنا به تصدیق مراجع ذیصلاح

۳- عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تصدیق مراجع قانونی

۴- دارا بودن گواهی پایان خدمت سربازی و یا معافیت دائم برای آقایان

۵- داشتن حداقل ۲۵ سال و حداكثر ۵۵ سال سن

۶- اقامت دائم در محل مورد تقاضا

۷- شایستگی، حسن شهرت و شرایط مناسب اجتماعی

۸- داشتن تجربه کافی در زمینه فروش کاغذ، مقوا و محصولات مرتبط

ب) امکانات مورد نیاز متقاضی

۱- در اختیار داشتن دفتر کاری یا فروشگاه مناسب و مورد تایید

۲- داشتن انبار مناسب برای نگهداری از محصولات در شهر مورد تقاضا

۳- سند شش دانگ یا اجاره نامه محضری ۲ ساله از دفتر یا فروشگاه و انبار

۴- داشتن جواز کسب و یا گواهی تاسیس شرکت

۵- داشتن سرمایه مناسب جهت خرید محصولات به میزان حدنصاب تعیین شده برای شهر مورد تقاضا

۶- توانایی پاسخ گویی به تمامی مشتریان منطقه مورد تقاضا 

ج) مدارک مورد نیاز متقاضی

۱- تکمیل فرم درخواست نمایندگی

۲- کپی تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی و جواز کسب مرتبط برای اشخاص حقیقی و کپی اساسنامه، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی بهمراه کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل

۳- كپی سند مالكیت ملك مورد تقاضا یا اجاره نامه ۵ ساله

۴- کپی آخرین مدرك تحصیلی

۵- كپی كارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم برای آقایان

۶- چهار قطعه عكس ۴*۳ یكسان از شخص متقاضی كه در سال جاری گرفته شده باشد

۷- تعداد چند قطعه عكس واضح و مشخص از امكانات و محل مورد تقاضا از زوایای مختلف

۸- نقشه شهر مورد نظر و مشخص نمودن موقعیت مكان مورد تقاضا روی آن

۹- گردش مالی حساب بانكی متقاضی در ۶ ماه اخیر (شامل جمع بدهکار، جمع بستانکار، مانده حساب، معدل حساب، مسدودی) و…

۱۰- ارائه چک تضمین و ضمانت نامه بانکی به میزان تعیین شده توسط شرکت

۱۱- گواهی عدم چک برگشتی

د) توضیحات

۱- امتیاز نمایندگی فقط به یك نفر شخص حقیقی یا حقوقی اعطاء خواهد شد

۲- وثیقه سپاری به ارزش حداقل پنج میلیارد ریال (معادل ۵۰۰ میلیون تومان) در رهن شرکت پس از موافقت اعطای نمایندگی و پیش از عقد قرارداد الزامی می باشد

۳- درصورت تأیید اولیه درخواست و مدارك ارسالی، از محل و امكانات معرفی شده بازدید بعمل خواهد آمد

۴- تشكیل پرونده و بازدید كارشناسان از محل و امكانات متقاضی به معنای اعطای امتیاز نبوده و شركت در پذیرش یا رد تقاضا مختار خواهد بود

۵- ارائه اصل مدارك مورد نیاز به شركت جهت تنظیم قرارداد الزامی است كه پس از رؤیت و تطبیق با كپی عودت داده میشود

۶- در صورت نداشتن شرایط فوق درخواست متقاضی قابل بررسی نبوده و هیچگونه پاسخی داده نخواهد شد

۷- قبول درخواست تعهدی جهت ارائه مجوز نمایندگی نخواهد بود

۸- در صورت احراز خلاف اظهارات ارائه شده، شرکت می تواند امتیاز نمایندگی را در هر مرحله لغو و متقاضی بایستی ضرر و زیان وارد شده به شرکت را جبران نماید

۹- خواهان نمایندگی باید حداقل فروش (که به میزان حوزه فعالیت مشخص می گردد) از محصولات شرکت در ماه را داشته باشد تا واجد شرایط بررسی جهت اخذ نمایندگی گردد

۱۰- فعالیت در راستای حفظ منافع و لوگوی شرکت و داشتن حداکثر کوشش برای تامین رضایت مشتریان