کاغذ کربنات کلسیم ویژگی های زیادی دارد که برخی از آنها در ادامه آمده است:

کاغذ کربنات کلسیم ضد آب بوده و در برابر جویده شدن توسط حشرات، پارگی و آتش گرفتن کاملا مقاوم است.

نوشته‌ها

دستگاه تولید کاغذ از پودر کربنات کلسیم، stone paper

دستگاه تولید کاغذ از پودر کربنات کلسیم

دستگاه تولید کاغذ از پودر کربنات کلسیم دستگاه تولید کاغذ از پودر کربنات کلسیم این قابلیت را دارد که بدون مصرف قطره ای آب و یا ذره ای چوب کاغذی را تولید کند که به لحاظ کیفیت و کارایی از تمامی کاغذ هایی که تاکنون تولید شده بهتر و برتر باشد. دستگ…