کاربرد کاغذ سنگی در تمام صنایع استفاده کننده از کاغذ می باشد.

به جز صنعت تولید دستمال کاغذی زیرا کاغذ سنگی جذب آب ندارد.

نوشته‌ها

امکان چاپ برجسته بر روی کاغذ سنگی، stonepaper

امکان چاپ برجسته بر روی کاغذ سنگی

امکان چاپ برجسته بر روی کاغذ سنگی امکان انجام کلیه چاپ های برجسته بر روی کاغذ تولید شده از سنگ وجود دارد. کاغذ سنگی در هنگام انجام چاپ برجسته بسیار با کیفیت بوده و دوام و ماندگاری این برجسته سازی بسیار بیشتر از برجسته سازی کاغذ های معمولی ا…