چاپ برجسته کاغذ سنگی کیفیت بالایی داشته و می تواند به خوبی نظر مخاطب را جلب کند.

چاپ برجسته کاغذ سنگی دوام و ماندگاری بالاتری نسبت به چاپ برجسته روی کاغذ های دیگر دارد.

نوشته‌ها

امکان چاپ برجسته بر روی کاغذ سنگی، stonepaper

امکان چاپ برجسته بر روی کاغذ سنگی

امکان چاپ برجسته بر روی کاغذ سنگی امکان انجام کلیه چاپ های برجسته بر روی کاغذ تولید شده از سنگ وجود دارد. کاغذ سنگی در هنگام انجام چاپ برجسته بسیار با کیفیت بوده و دوام و ماندگاری این برجسته سازی بسیار بیشتر از برجسته سازی کاغذ های معمولی ا…