چسب مورد استفاده برای لمینت کاغذ سنگی سدیم سیلیکات خشک یا چسب مخصوص کاغذ سنگی است.

لمینت روی کارتن با کاغذ سنگی به دلیل ویژگی های مطلوب این کاغذ باکیفیت بوده و جلوه ی خاصی دارد.

نوشته‌ها

استفاده از کاغذ سنگی برای لمینت روی کارتن، stonepaper

استفاده از کاغذ سنگی برای لمینت روی کارتن

استفاده از کاغذ سنگی برای لمینت روی کارتن از کاغذ سنگی برای لمینت کردن بر روی کارتن های مختلف می توان استفاده نمود. چاپ پذیری عالی، ضد آب و مقاوم بودن کاغذ سنگی سبب ترغیب کارتن سازان به استفاده از این کاغذ شده است. کارتن های تولید شده با این…