فرمول کاغذ سنگ در کشور های تولید کننده کاغذ سنگی متفاوت است و هر کشوری فرمول بومی خود را دارد.

فرمول تولید کاغذ از سنگ ایران کاملا بومی بوده و توسط دانشمندان و متخصصین داخلی طراحی شده است.

نوشته‌ها

فرمول ساخت کاغذ از سنگ آهک، stonepaper

فرمول ساخت کاغذ از سنگ آهک

فرمول ساخت کاغذ از سنگ آهک برای اینکه بتوانیم با استفاده از سنگ آهک کاغذی مفید و قابل استفاده تولید کنیم، بایستی فرمول و روش ساخت آن را بلد باشیم. مسلما با همان روش تولید کاغذ از چوب درختان، نخواهیم توانست کاغذ سنگی را نیز تولید نماییم. فرمول …