ساخت کاغذ سنگ تنها در چهار کشور کانادا، چین، تایوان و ایران امکان پذیر است.

ساخت کاغذ سنگ در ایران به دلیل محدودیت تولید کاغذ سلولزی از اهمیت زیادی برخوردار است.

نوشته‌ها

فرمول ساخت کاغذ از سنگ آهک، stonepaper

فرمول ساخت کاغذ از سنگ آهک

فرمول ساخت کاغذ از سنگ آهک برای اینکه بتوانیم با استفاده از سنگ آهک کاغذی مفید و قابل استفاده تولید کنیم، بایستی فرمول و روش ساخت آن را بلد باشیم. مسلما با همان روش تولید کاغذ از چوب درختان، نخواهیم توانست کاغذ سنگی را نیز تولید نماییم. فرمول …